Ny energi, motivation och möjligheter! 

Välkommen till KUBI Coaching 

Som Coach vill jag hjälpa individer och företag att skapa ny energi och motivation för att finna nya möjliga vägar framåt mot det önskade läget eller målet.
Det kan vara att övervinna svårigheter och se nya möjligheter i karriär, i teamet, i förhållande eller i livet som det är.   

 Välkommen! 

Anna Josephson, Diplomerad Professionell Coach (ICF) 
KUBI Coaching

Coaching Individ

Har du en önskan om att få till en förändring i ditt liv, hitta ny motivation och energi? Då kan coaching vara ett alternativ för dig.

Genom att se saker ur nya perspektiv får det dig att tänka på ett nytt plan, du får insikter om din situation vilket öppnar upp för nya alternativ. Det blir också tydligare för dig vad du vill och vad du inte vill och vad som är viktigt på riktigt i ditt liv.

Coaching skapar energi och motivation då man ser möjligheter istället för svårigheter och detta skapar fantastiska resultat.

Läs mer

Coaching Företag 
Team, ledare och medarbetare

Coaching är ett verktyg att använda både för teamet och för den enskilda medarbetaren. Genom coaching med teamet skapas samsyn, kraft, energi och fokus på de gemensamma målen. Vi fokuserar på de möjligheter teamet har och därigenom skapas möjliga vägar framåt. De olika medarbetarnas styrkor synliggörs och tas tillvara vilket skapar delaktighet och Vi-känsla. Vid enskilda samtal med ledare och medarbetaren får dem möjlighet att sätta nya mål för sitt arbete, sin karriär eller sitt privatliv. Genom att må bra i alla delar i livet skapas förutsättningar för framgång. Genom coaching kan dem få tillgång till sin fulla potential och maximera sina resultat. 

Läs mer 

Sommarerbjudande

Är du nyfiken på coaching och vill boka in ett första gratis tillfälle? Jag erbjuder nu 45 min provapå coaching.  Erbjudandet gäller under sommaren tom Augusti. Gå till kontaktsidan för att boka eller ring 0732-62 69 84.

Använd erbjudandekod Provapå.


Presentkort

Vill du ge en vän, anhörig eller kanske kollega ett presentkort på coaching eller sorgebearbetning? Du kan beställa presentkort på summan du själv bestämmer.

Gå till kontaktsidan för att boka tid eller presentkort. Du kan också ringa mig på tel 0732-62 69 84. 

Varmt välkommen!

Sorgebearbetning

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar såsom skilsmässor, separationer, flytt, husdjurs död, förlust av tillit och trygghet. Detta är bara några exempel av händelser som kan utlösa sorg.

Sorg kan göra att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker.
Genom sorgebearbetning får du hjälp att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster.  

Läs mer