För hållbar utveckling och stärkande ledarskap i organisationer och team 

Välkommen till KUBI Coaching!


Vill du utveckla din organisation och skapa förutsättningar för fortsatt hållbart arbete, kraft och resultat?

På KUBI Coaching erbjuder vi olika tjänster inom Organisationsutveckling, Ledarutveckling och Medarbetarutveckling. Vi arbetar med vedertagna och forskningsbaserade verktyg och metoder för att utveckla organisationer, team och individer.

Vi erbjuder även coaching till privatpersoner. 

Varmt Välkommen!

 

Anna Josephson VD, Professionell Coach (ICF) 
KUBI Coaching

Organisation

Att skapa utveckling och hitta nya vägar framåt kräver delaktighet, förståelse och engagemang från alla, vilket ger ett långsiktigt, hållbart och kraftfullt resultat. 
För att lyckas med det krävs att vi inte går på redan färdiga lösningar utan kundanpassar vår tjänst till er och det er organisation behöver. Vi börjar alltid med att noggrant lyssna in och kartlägga ert nuläge och era behov.

Vårt mål är alltid att ge varje kund hjälp till långsiktig förändring och kraftfulla resultat. 

Läs mer 

Coaching Individ

Vill du skapa förändring och ge dig själv nya möjligheter? 

Det är inte alltid så lätt då vi ofta fastnar i gamla tankemönster som är svåra att ta sig ur. Men att bli medveten om hur dessa påverkar det vi gör och det vi uppnår är en viktig del på vägen mot målet. Att sedan få nya verktyg till hjälp så att vi kan förändra, utveckla, tänka nytt och motiveras så att det blir precis så som vi önskar. För att sedan bli den bästa versionen av oss själva!  

Läs mer

Boka kostnadsfri genomgång av din organisations behov