Nytta och vinster i ett förändringsarbete

Att samarbeta med en coach kan skapa medvetenhet och utveckling hos individer och team både på det professionella och personliga planet. Individer som har samarbetat med en coach visar på olika positiva effekter såsom: 

Förbättrad kommunikation, ökad självkänsla/självförtroende, ökad produktivitet, optimerad prestation, förbättrad balans I arbetslivet.  

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Ledarutveckling och medarbetarutveckling

Att som ledare och medarbetare få möjlighet till en egen coach skapar nya möjligheter både för dig som individ och för din organisationen. 

Som coach lotsar jag dig till nya insikter i en tankeväckande och kreativ process. Är du erfaren ledare eller i början av din ledarkarriär eller kanske medarbetare? Oavsett var du står idag är coaching ett sätt att utveckla dig själv, ditt ledarskap och ge dig nya perspektiv och insikter.

Vi vet att varje människa är kreativ, klok och kapabel. Med kraftfulla frågor, konkreta övningar och stor nyfikenhet utforskar vi tillsammans vad du vill och hur du tar dig dit.

🔆 KUBI Coaching erbjuder Coachingpaket för Ledare och Medarbetare. Paketet storlek och antal gånger anpassas efter ert behov.  

Teamutveckling 

Genom att ta hjälp av en extern Professionell coach får Ledningsgrupp och Team möjlighet att utveckla och jobba med det som är viktigt just nu. 

Det kan vara att skapa en vision, sätta strategiska mål eller jobba med kommande utmaningar. 

Vi arbetar med olika verktyg och modeller för att skapa effekter och positiva resultat för Ledningsgrupp och team. 
Ett team är mer än summan av dess individer som ingår i teamet och med hjälp av teamcoaching hittar vi kraften och ser teamets möjligheter.
Fokus ligger på att se samma mål och att skapa en gemensam väg dit. I teamet finns det olika individer med olika styrkor och dessa synliggörs, vi fokuserar på att få fram kraften i de olikheter och kunskaper som finns för att komplettera varandra till att skapa en gemensam framgång och kraft.   

🔆 KUBI Coaching erbjuder Team Coaching till Ledningsgrupper och Team. Kontakta KUBI Coaching för en kostnadsfri genomgång av era behov.   


Organisationsutveckling - Förändringsledning

Vi står ständigt inför nya förändringar i vårt företagande då vår omvärld är föränderlig. Att vara med och anpassa sitt utbud, sina processer och sitt ledarskap är en viktig framgångsfaktor. När vi gör dessa förändringar är det viktigt att vi får en förankring i vår organisation för att skapa möjlighet för genomförande. Många av oss uppskattar förändring och får energi, motivation och drivkraft av det, medan andra känner stort motstånd och mår dåligt av det som man upplever som otryggt och skrämmande. Att vara medveten och jobba aktivt med detta är till stor nytta för resultatet. 

Enligt forskaren John P Kotter så visar det sig att upp till 70% av alla förändringsprojekt misslyckas och nedan ser du några av de orsaker som det beror på.   

- Avsaknad av tillit, mod, styrka och kreativitet i förändringsgruppen
- Avsaknad av positiv vision och målbild
- Man missar att förankra förändringen i företagets kultur och värderingar
- Man utropar seger för tidigt. Det "nya" behöver vara väl förankrat och gå i linje med värderingarna.
- Man missar att belöna och därmed blir avsaknaden av motivation avgörande. 

Att genomföra en förändring kräver att vi skapar en attraktiv målbild och att vi lägger fokus på det vi vill ha istället för det vi inte vill ha, vilket är helt avgörande för att lyckas med förändringen. 

KUBI Coaching använder vi oss av Workshops, teamcoaching och individcoaching som de viktigaste verktygen i förändringsarbetet. 

🔆 Kontakta KUBI Coaching för mer information och kostnadsfri avstämning vad just er organisation behöver utveckla. 

Kontakt för mer information!