Nytta och vinster i ett förändringsarbete

Att samarbeta med en coach kan skapa medvetenhet och utveckling hos individer och team både på det professionella och personliga planet. Individer som har samarbetat med en coach visar på olika positiva effekter såsom: 

Förbättrad kommunikation, ökad självkänsla/självförtroende, ökad produktivitet, optimerad prestation, förbättrad balans I arbetslivet.  

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Ledarutveckling och medarbetarutveckling

Att som ledare och medarbetare få möjlighet till en egen coach skapar nya möjligheter både för medarbetare och för organisationen. 

Som coach lotsar jag till nya insikter i en tankeväckande och kreativ process. Vi sätter ord på de svårigheter och möjligheter och skapar nya vägar att för att nå resultat. Coaching är ett sätt att utveckla sig själv, sitt ledarskap och ge nya perspektiv och insikter.

Vi vet att varje människa är kreativ, klok och kapabel. Med kraftfulla frågor, konkreta övningar och stor nyfikenhet utforskar vi vad som är möjligt och sätter mål för att nå dit

🔆 Jag erbjuder Coaching-paket för ledare och medarbetare. Anpassas efter ert företags behov.