Skapa nya möjligheter och resultat i din organisation.

KUBI Coaching erbjuder Teamcoaching, Individcoaching samt Förändringsledning

Att samarbeta med en coach kan skapa medvetenhet och utveckling hos individer och team både på det professionella och personliga planet. Individer som har samarbetat med en coach visar på olika positiva effekter såsom: 

Förbättrad kommunikation, ökad självkänsla/självförtroende, ökad produktivitet, optimerad prestation, förbättrad balans I arbetslivet.  

Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Coaching ledare och medarbetare

Genom coachningen kan ledare och medarbetare få hjälp att hitta rätt fokus framåt, hitta lösningar på problem och skapa möjligheter i sin roll. Mål och delmål identifieras och man ser till att få saker att hända i rätt ordning. Genom nya insikter ser dem till att målen uppfylls samt att hinder identifieras.

Genom att tala om helheten och inkludera hela personen skapas rätt balans mellan arbete och fritid. Genom att må bra i alla delar i livet skapas förutsättningar för framgång. 

Vid förändringsprocesser eller svåra samtal kan coachning vara till hjälp för att reda ut och få insikter om situationen och hitta vägar framåt. 

Det hjälper dig som ledare att skapa struktur för rätt prioriteringar och högre effektivitet. 
Coaching används framgångsrikt av ledare, idrottare, företagare och individer runt om i världen. 

Coaching team 

Genom coaching ökar engagemanget i teamet och individerna får nya insikter genom att se saker ur nya perspektiv. Att få medlemmarna i teamet att se samma önskade läge eller mål bidrar till att de tillsammans kan skapa nya möjliga vägar framåt. Genom detta skapas kraft, energi och motivation. De olika medarbetarnas styrkor synliggörs och tas tillvara vilket skapar delaktighet och Vi-känsla.

Fokus läggs på de möjligheter som finns och vi tar tillvara på det som teamet gör bra redan idag. 
Tillsammans skapar vi energi för att ta steg mot delmål och mål. Fokus ligger på att se de olika medlemmarnas styrkor och på detta sätt synliggöra möjligheter för gruppen, vilket skapar teamkänsla och öppnar upp för samarbeten i gruppen.

Dessa steg skapar effektivitet och resultat i din organisation.
Förändringsledning

Vi står ständigt inför nya förändringar i vårt företagande och vår värld är föränderlig. Att vara med och anpassa sitt utbud, sina processer och sitt ledarskap är en viktig framgångsfaktor. När vi gör dessa förändringar är det viktigt att vi får en förankring i vår organisation för att skapa möjlighet för genomförande. Många av oss uppskattar förändring och får energi, motivation och drivkraft av det, medan andra känner stort motstånd och mår dåligt av det som man upplever som otryggt och skrämmande. Alla vill ju känna sig betydelsefulla, omtyckta och kompetenta.

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge. En förändringsledare hjälper individer och organisation att få en djupare insikt i både problembild, vision och resan till den nya målbilden. Underskatta inte vikten att få med alla på banan. Om du vill få till ett nytt och förändrat beteende så är det därför viktigt att alla vet varför vi skall förändras dit vi skall. Genom att få organisationen att förstå varför förändring är nödvändig kan man åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående. Först då får vi fler ambassadörer för förändringen som skapas, och egna beslut tas som leder bolaget åt rätt håll.

Exempel på områden vi jobbar med för att jobba framåt

  • Workshop
  • Teamcoaching
  • Individcoaching

För att boxa i hop ett erbjudande erbjuder jag ett första gratis samtal för att få fram ert nuläge samt behov. Kontakta mig för mer information

För kontaktinformation om upplägg och priser gå till kontaktsidan 

Kontakt för mer information!