KUBI Coaching

Anna Josephson VD och ägare
KUBI Coaching & Consulting AB 2020

Jag som grundat och driver KUBI Coaching heter Anna Josephson, är utbildad Professionell Coach, Logistiker och Projektledare och har en tidigare bana inom telekommunikationsbranschen. Har arbetat som Ledare, Projektledare och Logistiker i över 15 år. 
Startade mitt företag KUBI Coaching hösten 2020 och inriktar mig mot organisationer och företag med tjänster inom organisation, team och individutveckling. 

Under mina år som ledare har jag sett behovet av det coachande ledarskapet vilket är en viktig nyckel till framgång för ledare, medarbetare och organisationer. Då jag kände att det fanns mycket nytta att göra inom detta område bestämde jag mig att byta bana och inrikta mig på utveckling av organisationer och individer. 

Under senare år har jag utbildat mig på Gothia Akademin i Göteborg till Professionell Coach och Förändringsledare och är certifierad på ACC nivå. Utbildningen är utformad enligt ICF (International Coach Federation) riktlinjer och kärnkompetenser.
Är även licensierad handledare i Sorgebearbetning enligt Svenska institutet för sorgebearbetning.

Är även ideellt engagerad i organisationen Wake Me Up där vi stöttar ungdomar på sin väg in i vuxenlivet. Vi erbjuder gratis vägledning och coaching till ungdomar 16-22 år. Detta känns så rätt för mig då jag vet att vägen in i vuxenlivet kan vara så svårt. 

Min stora passion är att jobba med människor och team och då hjälpa dem att sätt ord på vad som är viktigt på riktigt, för att sedan steg för steg ta sig dit. Detta skapar energi, positivitet och motivation både för klienten och mig. 

När jag känner att jag har kunnat hjälpa till att skapa energi och resultat för en klient mår jag som allra bäst i min roll som coach.  "Att få se individer lysa och känna kraften av att de kan påverka sin situation är ren magi" 

Jag går själv till min coach då jag behöver ny energi eller struktur i mitt liv, det kan också vara när jag har en utmaning eller ett större beslut att ta. Med hjälp av min coach får jag vända och vrida på de olika alternativen, genom att jag bland annat ser saken ur nytt perspektiv. Genom detta får jag en klarare bild över vad jag behöver göra och det skapar energi som hjälper mitt att komma framåt. Mina beslut blir helhjärtade och besluten landar i mig med tyngd då jag själv har funnit svaren och lösningarna. För mig känns det självklart att använda mig av en coach.

Varmt välkomna!  
Anna Josephson