KUBI Coaching

Anna Josephson
KUBI Coaching & Consulting AB 2020

Jag som grundat och driver KUBI Coaching heter Anna Josephson, är utbildad Coach, Logistiker och Projektledare och har en tidigare bana inom telekommunikationsbranschen. Har arbetat som Ledare, Projektledare och Logistiker i över 15 år. 
Startade KUBI Coaching hösten 2020. 

Under mina år som ledare har jag sett behovet av det coachande ledarskapet vilket är en viktig nyckel till framgång för ledare, medarbetare och organisationer. 

För individen kan coaching vara en avgörande faktor för att komma vidare, för att utvecklas eller kanske komma över de hinder som står i vägen.


Under senare år har jag utbildat mig på Gothia Akademin i Göteborg till Professionell Coach och är certifierad på ACC nivå. Utbildningen är utformad enligt ICF (International Coach Federation) riktlinjer och kärnkompetenser.
Är även licensierad handledare i Sorgebearbetning enligt Svenska institutet för sorgebearbetning.

Min stora passion är att jobba med människor och då kunna hjälpa dem att förstå vad som är viktigt på riktigt för dem. Att hjälpa individer till positiva förändringar och att se nya möjligheter, hitta nya vägar till sina önskade lägen. Detta skapar ny energi, positivitet och livskvalitet. 

"När jag känner att jag har kunnat hjälpa till att skapa energi och resultat för en klient mår jag som allra bäst i min roll som coach. Att få se individer lysa och känna kraften av att de kan påverka sin situation är ren magi" 

Jag går själv till en coach då jag behöver ny energi eller struktur i mitt liv, det kan också vara när jag har större beslut att ta. Med hjälp av min coach får jag vända och vrida på de olika alternativen, genom att jag bland annat ser saken ur nytt perspektiv. Genom detta får jag en klarare bild över vad jag behöver göra och det skapar energi som hjälper mitt att komma framåt. Mina beslut blir helhjärtade och besluten landar i mig med tyngd då jag själv har funnit svaren och lösningarna. För mig känns det självklart att använda mig av en coach.

Sorgebearbetningen kom jag i kontakt med då jag märkte att många av mina coachklienter hade svårigheter att komma vidare då sorger begränsade dem och därigenom hade de svårt att leva fullt ut. Jag beslutade mig då att utbilda mig inom sorgebearbetning för att kunna hjälpa dem över dessa svårigheter. 
Det visade sig att jag själv fick stor hjälp av sorgebearbetningen då jag fick bearbeta mina egna sorger såsom skilsmässa, brist på tillit, förlorat min jobbidentitet samt att jag förlorat min pappa och bror. Detta har gett mig så mycket insikter och jag har fått en ny syn på mitt liv, mig själv och mina relationer.  

Välkomna till KUBI Coaching & Consulting AB! 
Anna Josephson