Par- och relationscoaching

Par och relationscoaching är utvecklat för att stärka och utveckla en parrelation. Ibland kan det uppstå problem i relationer där något skaver och det känns svårt att hitta en gemensam lösning, det kan gälla en kärleks- eller vänskapsrelation. I samtal talar vi om och belyser det som inte fungerar för att hitta möjliga vägar framåt. Par- och relationscoaching bygger på att stärka individens styrkor och på det som fungerar i relationen. Detta leder till en förbättrad kommunikation som i sin tur leder till en starkare relation. Vi fokuserar på framtiden och utvecklandet i relationen.

Under min pågående utbildning till Par- och relationscoach erbjuder jag 90 min coaching x 5 tillfällen. 

Under min utbildning går jag i regelbunden handledning. 
Välkomna att höra av er om ni är intresserade.