Sorgebearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är egentligen ett ämne som många inte vill prata om, men vi drabbas alla av sorg eller förluster någon gång. Det behöver inte enbart handla om när man mister en anhörig. Sorg kan vara övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), flytt, egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. 

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

 • En känsla av bedövning
 • Humörsvängningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oregelbunden sömn
 • Förändrade matvanor
 • Energiförlust

För att hantera sorg, förluster eller förändringar tar vi ofta till lättnader. Dessa får oss kortsiktigt att förtränga den tunga känslan men vi är snart tillbaka i den tunga känslan igen. Nedan är några exempel på kortsiktiga lättnader. 

 • Mat
 • Alkohol och psykofarmaka
 • Arbete och träning
 • Shopping
 • Sex 
 • Ilska 

Sorgebearbetning

Sorg gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar om framtiden spricker. Vid någon tidpunkt efter en förlust påbörjar vår hjärna en genomgång för att finna det som aldrig blev sagt eller fullbordat. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller gjort. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller gjort.

Du kanske är eller inte är medveten om denna genomgång, som börjar ganska kort efter en förlust. Faktum är att genomgången fortsätter från tid till annan ända fram till dess att kommunikationen fullbordas - något som vi ibland kan uppfatta som ett ältande.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något som inte är kommunicerat av känslomässig natur. Kommunikation är nyckeln. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade tankar och känslor kring relationen. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgebearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation - utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.

Erfarenhet visar då att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

På KUBI kan vi erbjuda bearbetning av sorgen i enskilda samtal eller bearbetning i grupp. Vi utgår från Svenska Sorgeinstitutets Sorgebearbetningsmetod.