Vem? Vad? Hur? När? Vilka?

22.02.2022

Vilka kraftfulla ord!

För mig är dessa ord och användandet av dem en viktig del i mitt arbete. Att ställa frågor som börjar med Vem, Vad, Hur, När eller Vilka skapar nya tankar hos den jag talar med och hen får fundera runt ämnet. Inom coachingen kallar vi dessa frågor "kraftfulla frågor" och dem ingår som en del i coachingens grunder.
Men för att få kraft i frågan så måste det vara en öppen fråga, dvs att man inte kan svar Ja eller Nej på frågan.

Det kan vara mycket kraftfullt att använda dessa frågor i t ex sitt ledarskap, med sina barn eller i ett sammanhang där mottagaren behöver finna lösningar eller kanske hitta nya möjligheter. Genom dessa frågor skapas fokus och mottagaren skapar insikter om situationen.

Testa gärna själv och se vad du får för resultat.

Här kommer exempel på både stängd och öppen fråga. Lägg märke till hur du skapar engagemang med den öppna frågan och de kraftfulla orden.

(Stängd fråga:

 • Ska du lösa uppgiften?
  Här behöver personen inte fundera på lösningen utan kan endast svara Ja eller Nej.)

Öppen fråga:

 • Hur tänker du göra för att lösa uppgiften?
  Här behöver personen fundera på hur uppgiften skall lösas och komma med tankar och förslag.

Ställer du sedan några följdfrågor, se förslag nedan så får mottagaren fundera, utforska och komma fram till olika lösningar samt sätta mål för hur och när saker skall göras. Genom detta skapas insikter och som i sin tur skapar motivation.

 • Vad blir viktigt när du löser uppgiften?
 • Vilka mer kan dra nytta av det här?
 • Vad mer blir möjligt?
 • Hur kan du göra för att få ut ännu mer av det här?
 • Vem kan stötta dig i det här?
 • När kommer du att göra det?
 • Vilka insikter får du?

Observera att dessa frågor skall vara korta, endast ett fåtal ord. Ju kortare frågan är ju mer utförligt svar brukar vi få. Här är det mottagare som ger svaren och du ställer frågorna.

Testa gärna dessa enkla frågor på dina medarbetare, dina barn, din partner eller varför inte på dig själv och se hur dina relationer förändras och vilka resultat du får.

Lycka till med de kraftfulla frågorna! 

Har du några frågor eller om du är intresserad av coaching är det bara att höra av sig till mig.  

Välkommen!

Anna