Våga ta steget!

20.05.2022

Våga ta steget! 

Har du en tanke eller dröm om hur du vill att ditt liv ska vara? Men när du tänker på det vet du inte hur du skall ta dig dit?

Men vad är det som stoppar dig?
Är du rädd för att göra fel, eller är det av bekvämlighet, orolig inför förändring eller kanske dåligt självförtroende?
Ibland när vi inte har modet att ta steget så blir vi bekväma och skyller på omständigheter, familjesituation eller annat. Vi intalar oss kanske att det inte passar just nu, vi gör det senare. Vi skjuter på det om och om igen. Men vad handlar det egentligen om?

Att göra en förändring behöver inte betyda att allt sker på en gång. Att du har identifierat vad det är du vill är första steget på vägen. Att sedan ta små steg till att nå ditt mål kan vara en bra väg.

Att våga testa nya saker innebär att du ger dig själv tillåtelse att misslyckas. Vissa delar i din förändring kanske inte bli som du tänkt dig, det kanske rentav blir fel. Men detta kan du inte veta på förhand och du gör det du tror är rätt. Att det inte alltid blir rätt är en viktig del i din utveckling och du kommer att lära dig om situationen och om dig själv. Vilket du senare kommer att ha nytta av, för varje motgång är ett steg närmare din framgång. Du kan klappa dig på axeln och stolt säga - " Vad bra jag är, jag vågade testa".

Som Søren Kierkegaard sa
"Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv."

Här kommer ett tips på hur du kan tänka när du funderar på att genomföra din förändring.


🔶 Fundera över vad är det du vill ska hända? Vad är ditt mål? 

Tänk igenom noggrant och formulera ditt mål med ett par ord till max en mening. Skriv ner ditt nya mål. 

🔶 Fundera över varför det är viktigt för dig att nå ditt mål.  

 - varför är det viktigt för mig?
 - varför är det viktigt för mig?
 - varför är det viktigt för mig? 

Denna fråga kan du ställa dig flera gånger så du får ett gäng med argument varför du skall göra det här, varför du skall nå ditt mål? Dessa tankar leder till ny energi och skapar motivation.

🔶 Vad finns det för fördelar med förändringen?
 - Vilka positiva fördelar bär det med sig för mig och mina nära att jag når mitt mål? Skriv ner en lista med positiva fördelar.
 - Vad får det för negativ inverkan på mig och mina nära? Skriv ner en lista med saker som påverkar negativt. 
 -Analysera listan och fundera hur du kan genomföra förändringen och vad du behöver vidta för åtgärder med hänsyn till det som påverkar negativt. Viktigt att du inte förbiser detta utan tar med det i din planering. Du får då en mer hållbar förändring.  

🔶 Nu samlar du ihop alla argumenten, din energi och motivation för att sedan fundera på vilka steg du behöver ta. 
 - Gör en plan med mål och delmål.
Det är viktigt att du inte tar för stora steg, då är risken stor att det inte blir genomfört.

   "Tänk dig att du klättrar på en stege med alltför stort mellanrum mellan stegen då får du kämpa för att klara ta nästa steg vilket också innebär att det är stor risk att du ramlar ner. Klättrar du däremot på en stege med tätt mellan stegen blir det lättare och vägen mot målet blir smidigare. " 

Kom ihåg att det är viktigt att fira när du tar dina steg! Bestäm i förväg vad du vill fira med när du når dina delmål och ditt slutliga mål. Detta har du sedan som morot när det känns lite svårt. Och glöm inte att klappa dig själv på axeln och berömma dig själv ibland. Du kommer att känna medvind men också att det känns svårt ibland. Då är det viktigt att tänka på det som du kom fram till - Varför är det här viktigt för mig?

Sort Lycka till med dina förändringar!

Har du frågor eller vill ha mer tips gällande förändringsarbete så får du gärna kontakta mig. 

Välkommen! 

Anna