Piloter gör det, elitidrottare gör det och nu även kirurger!

03.02.2022

Mental träning har blivit en viktig del i att lyckas uppnå sina önskade resultat. Vi vet sedan länge att piloter och elitidrottare använder sig av mental träning. Att fokusera på hela människan både det fysiska och det mentala är en förutsättning för dem att lyckas. I läkartidningen kan man nu läsa att även kirurger ser fördelar med mental träning för att öka prestationen, minska upplevd stress eller att minska felbedömningar och misstag. Enligt läkartidningen finns det många positiva fördelar att hämta.

Mental träning via coaching kan vara ett sätt att uppnå de resultat man önskar. Genom att visualisera det som man tror kommer ske kan man lättare hantera det som faktiskt händer genom att man mentalt har förberett sig. Man är då bättre skyddad mot oförutsedda händelser.

Coaching ger genom dessa metoder klienten starkare självkänsla, bättre intuition och minskad stress. De kan prestera bättre samt ofta även må bättre. Dessutom låter coachingen dem ta vara på deras talanger, fokusera på det positiva och förstärka både minne och koncentration. Genom att vara förberedd för dagen som kommer kan dem lättare hantera den, vilket leder till ökad kreativitet och engagemang i det som sker.

Detta gäller ju även i vårt arbetsliv och vårt familjeliv!

Det finns många fördelar att jobba med de delar i livet som vi ser som en utmaning, stressande och energislukande. Att få möjlighet att fundera, sortera och göra en plan hur man hanterar dessa delar kan vara just det som gör att vi lyckas!