Positiva effekter av coaching!

23.03.2022

Har du funderingar på att anlita en coach?

Att arbetet tillsammans med en coach utvecklar, skapar motivation och resultat hos individer det vet vi ju redan. Att team som arbetar med en coach skapar tillit, får samsyn och skapar nya möjligheter vet vi ju också. Så då är det extra intressant att det gjorts en Gallup undersökning år 2020 som styrker detta.

Det har visat sig att det finns många fördelar. Gallup gjorde en metaanalys som påvisar tydliga effekter av coaching. Nedan några av de resultat man såg.

  • 66 % ökat välbefinnande
  • 81 % minskad frånvaro
  • 41 % färre kvalitetsbrister
  • 23 % ökad lönsamhet
  • 10% ökad kundlojalitet
  • 14-18% ökad produktivitet

🌟 Vad skulle det innebära för din organisation och vad kan bli möjligt om ni får till dessa effekter? Vilka nya möjligheter och vägar öppnar sig då? 
🌟 Vad kan bli möjligt för dig?

Såklart handlar det inte bara om att anlita en coach och så vips är vi där! Men att starta där och sedan jobba vidare, steg för steg. Skapa en god grund och förutsättningar för att nå hållbarhet, kraft och framgång i organisationen. Med hjälp av en coach arbetar man mot en kultur där medarbetare känner tillit, engagemang och välbefinnande. Det blir naturligt att alla tar sitt ansvar och känner att dem är en viktig del i helheten. 

Blir du nyfiken på vad coaching kan göra för er organisation eller ditt team?
Hör av dig för ett kostnadsfritt samtal så talar vi igenom vad just din organisation och team behöver.

Varmt välkommen!

Anna Josephson
Certifierad coach ACC och certifierad förändringsledare (ICF)