Förening

På KUBI Coaching hjälper vi föreningar med stort som smått. Behöver ni får struktur på er organisation? Eller sätta vision och mål för ert arbete? Kanske styrelsen behöver stöttning med att skapa samsyn för att jobba tillsammans mot de satta målen? Detta är ju en förutsättning för goda resultat och för ett gott klimat i gruppen samt i hela föreningen. Ni kanske behöver hjälp att identifiera den röda tråden i föreningens verksamhet för att få en fin, motiverande och pedagogisk verksamhet.   

Önskar ni ett kostnadsfritt första samtal för att gå igenom era behov av stöttning så kontakta mig Anna Josephson.

Hoppas att vi hörs!!

Tel 0732-62 69 84
kubicoaching@telia.com